החדר של סבתא
Studio for rehearsal and recordings
Description
"החדר של סבתא" rooms
החדר של סבתא
EQUIPMENT
HOURS AND RATES
Monday: 09:00:00 - 01:00:00
Tuesday: 09:00:00 - 08:00:00
Wednesday: 09:00:00 - 08:00:00
Thursday: 09:00:00 - 08:00:00
Friday: 09:00:00 - 08:00:00
Saturday: 09:00:00 - 08:00:00
Sunday: 09:00:00 - 08:00:00