מיתר סטודיו
Studio for rehearsal and recordings
Description
"מיתר סטודיו" rooms
חדר חזרות מיתר סטודיו
EQUIPMENT
HOURS AND RATES
Monday: 08:00:00 - 01:00:00
Tuesday: 08:00:00 - 01:00:00
Wednesday: 08:00:00 - 01:00:00
Thursday: 08:00:00 - 01:00:00
Friday: 08:00:00 - 01:00:00
Saturday: 08:00:00 - 01:00:00
Sunday: 08:00:00 - 01:00:00